BIP - www.bip.gov.pl   BIP - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Menu podmiotowe
  ∴ Statut PIW w Olsztynie
  ∴ Schemat organizacyjny
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Majątek
  ∴ Do pobrania
  ∴ Sprawozdania finansowe
 
  Menu przedmiotowe
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania ogłoszone
  ∴ Rozstrzygnięcia postępowań
  ∴ Archiwum
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Zamówienia podprogowe
 
  Informacje teleadresowe
  ∴ Adres
  ∴ Mapka dojazdu
  ∴ Telefony
  ∴ Rachunki bankowe
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  ∴ Instrukcja serwisu
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko w s.c.: starszego inspektora weterynaryjnego ds. spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności

Ogłoszenie nr: 164242
Data ukazania się ogłoszenia: 04 listopad 2014 r.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko w s.c.: starszego inspektora weterynaryjnego ds. spraw identyfikacji  i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Liczba stanowisk pracy:  1
Wymiar etatu: 1/2 et.
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- kontrola wymogów wzajemnej zgodności „cross compliance”
- dobrostan zwierząt
- nadzór nad rejestracją i identyfikacją zwierząt (IRZ)
- ochrona zdrowia zwierząt
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w biurze oraz poza siedzibą urzędu na terenie powiatu Olsztyn. Samodzielne kierowanie samochodem służbowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe i urządzenia biurowe. Stanowisko znajduje się na parterze budynku. Na piętro prowadzą schody. Przed budynkiem podjazd dla inwalidów, brak windy.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy (niezbędne):
- wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne,
- doświadczenie: 5 lat doświadczenia w jednostce budżetowej,
- umiejętność obsługi komputera - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
- znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
- prawo wykonywania zawodu, w przypadku lekarza weterynarii,
- posiadanie prawa jazdy kat. B,
- umiejętność organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dokładność, komunikatywność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
-  życiorys i list motywacyjny,
-  kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 
Termin składania dokumentów:
14-11-2014 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Lubelska 16
10-404 Olsztyn
 
Inne informacje:
•   w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
•   dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu,  własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
•    list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione  e-mailem lub telefonicznie,
•    ferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
•    oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 533-14-11


Dokument utworzył(-a):  Bogusława Dąbrowska  (04.11.2014)
Dokument wprowadził(-a):  mwojciechowski  (04.11.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  mwojciechowski  (03.11.2014)
Dokument modyfikował(-a):  mwojciechowski  (03.11.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
5092472 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^